Politiske standpunkter

Vi, alle borgere i Danmark, skal bidrage med det vi evner og formår.

Det er partiets politik, og jeg tror at langt de fleste danskere bakker op om det. Samtidig tror jeg det er et budskab, vi alle bør minde hinanden om vigtigheden af, det giver sammen hold og sammen er vi stærke.

Børn og unge

De er vores fremtid og dem bør vi værne om. Fuldstændig som det nu er fremme i tiden, så skal vi turde tage det ansvar der ligger i, at alt for mange børn vokser op under forhold som de ikke burde.

Når vores institutioner tilføres yderligere midler, så er det i en erkendelse af den effekt det giver at vi tager ansvar.

Vi skal lytte til børnene og samtidig tage det ansvar, der ligger i, at vi er de voksne. Det som vi politikere er valgt til at tage ansvar for.

Ældre

Vi bliver som mennesker ældre og ældre., og alle ældre skal have mulighed for at få den behandling, pleje og omsorg der krævers, for at vi kan bevare bedst mulig livskvaliteten hele livet.

Udkant og ikke udkant

Bornholm er et skønt sted, det har heldigvis flere og flere erfaret. Vi har en opblomstring på Bornholm, men vi er ikke i mål endnu. Bornholm skal derfor tilgodeses bl.a. via færgeforliget og udligningsreformen., så Bornholm den måde kan vi løfte sig selv og udfordringer det økonomisk giver at have mange ældre, mange sociale udfordringer og mange ufaglærte og enlige.

Beredskaber

Med over 30 års ansættelse i Falck/beredskabet er det naturligt at borgerne og samfundet er robust, og er klar til at modstå de udfordringer vi dagligt stilles over for. Der er rigtig megen teknologisk udvikling på området for brand og redning, og udviklingen skal følges, sådan at borgerne og samfundet fremstår så robust som muligt.

Lige sundhed for alle

Bornholm ligger som Danmarks østligste punkt, og derfor er der udfordringer i forhold til det at vi på Bornholm får samme sundhedsservice som resten af Danmark. Ikke desto mindre er det hvad vi skal have på Bornholm. På Bornholms Hospital har vi idag mulighed for at der lander en helikopter, og det er rigtig godt og et seriøst skridt påvej mod vi får samme sundhedstilbud som resten af landet.

Sundhedsøkonomi

RegionH har et årligt budget på ca. 40.000.000.000/40 milliarder og ca. 40.000 ansatte. Det efterlader et indtryg af at det er rigtig store penge der er i omløb i sundhedsvæsnet. Bruger vi pengene rigtigt, eller kan pengene bruges smartere, f.eks. til mindre registrering og bureaukrateri. Det har jeg efter mere end 30 år i sundhedsvæsnet selvfølgelig en mening om. Meningen er ikke så ligetil, men afhængig af hvert enkelt tilfælde. Det er vigtigt vi får den rette behandling til den rette tid, med den rette kvalitet bag, men det er også vigtigt at personalet og medicinsk udstyr er tilgængeligt, og at personalet ikke er begravet i registrering og dokumentation. Det er desværre ikke et ubegrænsset tag-selv-bord, men der skal prioriteres, så pengene bruges på bedst mulig måde.

Trafikal ligestilling

Har i den grad været et løft for Bornholm, men der rasles med sablerne, og det er her vigtigt at vi står fast, og ikke på nogen mulig måde går på kompromis. Vi skal have mulighed for at transportere os med stort set samme pris som den pris det koster resten af danmark at køre på motorvej nemlig 2,- – 3,- kr.. Der er ca. 70 km. fra Bornholm til Ystad altså ca. 200,- for en billet til Ystad, ganske som der er idag, og det holder vi fast i, for det har været med til at give Bornholm et meget stort løft.